2 ຈຸດພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ

ຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ

ຮອບດ້ານແຂວງ ມາເປັນຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນແຂວງ;  ມີພາລະ​ບົດບາດ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ຊ່ວຍ​ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ ນະ​ໂຍບາຍ, ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ, ​ໂຄງການ, ພ້ອມ​ທັງ ປະສານ​ງານ​ ​ໃນ​ການຄົ້ນຄວ້າ, ສັງ​ລວມ ​ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ກໍ່ສ້າງ​ຮາກ​ຖານ​ການ​ເມືອງ, ວຽກ​ງານ​ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ​, ວຽກ​ງານ​ລຶບລ້າງ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ, ວຽກ​ງານຈັດສັນພູ​ມລຳ​ເນົາ​ຄົງ​ທີ່, ບ່ອນ​ທຳ​ມາ​ຫາ​ກີ​ນທີ່​ຖາວອນ ​ແລະ ອາຊີ​ບທີ່​ໝັ້ນ​ທ່ຽງ​ ໃຫ້​ແກ່​ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​ເຜົ່າ, ວຽກ​ງານ​ຮ່ວມ​ມືພັດທະນາ​ຈຸດ​ສຸມ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ ​ແລະ ວຽກ​ງານ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ລະ​ເບີດ​ບໍ່​ທັນ​ແຕກ​ທີ່​ຍັງ​ຕົກ​ຄ້າງ​ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະກອບ​ມີ 5  ຂະແໜງຄື:  ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ, ບໍລິຫານ – ການເງິນ;  ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ;  ຂະແໜງ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ; ຂະແໜງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ຂະແໜງເກັບກູ້ລະເບີດບໍທັນແຕກ;  ມີ 3 ພາກສ່ວນ​ທີ່ຂຶ້ນ​ກັບ ​ຄື: ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກປະຈໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ, ກອງ​ທຶນ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ (ທລຍ) ແລະ ອົງການສຸພະນິມິດປະຈໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສໍາລັບ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ ທີ່​ສັບ​ຊ້ອນ​ບັນຈຸ​ ໃນ​ໂຄງ​ປະກອບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ ຂອງຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນແຂວງ ມີ​ພະນັກງານ​ລັດ ​ແລະ ພະນັກງານ​ອາສາສະໝັກ ຈໍານວນ ທັງໝົດ 31 ຄົນ; ຍິງ  8 ຄົນ ແລະ ​ເປັນ​ພະນັກງານ ​ອາສາສະໝັກ 3 ຄົນ, ຍິງ 1  ຄົນ, ມີພະນັກງານກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈໍານວນ 28 ຄົນ ຍິງ 10 ຄົນ, ພະນັກງານອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ຈໍາວນ  72   ຄົນ, ຍິງ    10   ຄົນ; ພະນັກງານອົງການສຸພະນິມິດ ຈໍານວນ  95   ຄົນ, ຍິງ 24 ຄົນ; ມີພະນັກງານຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຂັ້ນເມືອງ 12 ເມືອງ ມີຈໍານວນທັງໝົດ 99 ຄົນ ຍິງ 23 ຄົນ;